Teoria zaliczona


Blog


Teoria zaliczona

Dziś zaliczyłem egzamin teoretyczny. W tym celu wraz z moim instruktorem pojechaliśmy na lotnisko Brauna. Przy okazji po raz pierwszy widziałem takie rozwiązanie, w którym pas i hangary przecina droga. Piloci muszą tutaj uważać, gdyż pierwszeństwo maja poruszający się drogą.